DIY: Irtokauluksia / Detachable collars

Lupauksethan on pidettävä, eikö niin. Lukijani muistutti että olen joskus luvannut tehdä irtokaulus-tutoriaalin. Noooh, hommahan lähti sitten vähän käsistä, kuten huomaatte. Tässä siis tutoriaalit useampaan erilaiseen kaulukseen. Mutta ensin vähän taustaa.

Irtokauluksia on moneen lähtöön. Jotkut ovat varsin pelkistettyjä ja toiset erittäinkin koristeellisia. Ne voivat olla enemmän korunomaisia tai juuri tietyn puvun pääntielle sopivaksi  valmistettuja. Mieti haluatko irtokauluksen joka sopii yhteen mahdollisimman monen erilaisen asun kanssa, vai haluatko sen käytettäväksi vain jonkun tietyn puvun/asun kanssa. Perinteiset irtokaulukset ovat yleensä valkoisia tai kermanvärisiä, kankaasta tai pitsistä ommeltuja tai langasta neulottuja tai virkattuja. Juhlapukujen irtokaulukset saattavat olla näyttävästi helmin kirjailtuja. Alunperin irtokauluksilla säästettiin pukua tai paitaa pesuilta. Kaulus likaantui nopeimmin joten se oli helppo irroittaa ja pestä kun pukua muuten ei tarvinnut pestä. Tämä selittää kauluksen vaaleuden, lika näkyy helposti ja kertoo pesuntarpeesta. Moderni irtokaulus voi olla näyttävä showstopper-asuste tai hillitty asun piristäjä, eikä sen tarvitse olla aina valkoinenkaan.

inenglish

Promises must be kept, right. My sweet reader reminded me that long time ago I promised to make detachable collar tutorial. Weeeel, as you can see, it got just a tad out of hands. So, here are tutorials for couple different kind of separate collar. But first some background info.

There are many different options for separate/detachable collars. Some are rather plain and some more decorative. They can be more like necklaces or made to fit particular dress neckline. You have to decide if your collar is multifunctional with many outfits or is it just for some particular dress/outfit. Traditionally these collars were usually white or cream, sewn of fabric or lace, knitted or crocheted from yarn. Collars for party gowns may be embroidered with loads of beads. Originally detachable collars were meant to save the dress or shirt from too many washes. Collar gets dirty faster than the dress itself. So it was easy to take it off and wash when dress still didn’t need wash. This explaines the colour. White shows the dirt easily and tells when the wash is needed. Modern collar can be showstopper-accessory or stylish and clean just to enhance the style. And it doesn’t have to be white at all.

PERUSKAULUS / BASIC COLLAR

Peruskaulukseen saa ilmettä vaihtelemalla kankaita, koristeluja ja kauluksen kärkien muotoa. /
You can create different looks by varying fabric, decoration and the shape of the collar tips.


1. Mittaa kaulaltasi halutun kauluksen sisäreunan ympäryys tai valitsemasi vaatteen pääntien ympäryys. Piirrä kaava ja sovita paperikaavaa kaulasi ympäri. Mitä kaarevampi kauluksen sisäkaari, sitä litteämmin olkapäille ja kaulantyveen kaulus asettuu. Tee tarvittavat muutokset (pituuden lisäys/vähennys, kaarevuuden jyrkennys/loivennus). Voit halutessasi käyttää myös valmista kauluksen kaavaa. Valitse sellainen jossa sisäreuna on mahdollisimman kaareva.
1. Measure the inner circle of the collar on your neck or the neckline of the garment of you selection. Draw the pattern and fit it around your neck. The curvier the inner side of the collar is, the more flat it will sit on your shoulders and neckline. Make alterations if needed (adding or subtracting length, curving or straightening the collar shape). You can also use readymade collar pattern. Choose the kind of pattern which is as curved as possible.


2. Leikkaa kangas ja vuori (voivat olla samaa kangasta). Voit tarvittaessa lisätä myös tukikankaan jos kankaat ovat kovin ohuita tai haluat muuten jämäkämmän kauluksen. Mittaa solmimisnauhat. Jos teet kauluksen tekoturkiksesta kuten minä, ole varovainen silityksen kanssa. Tekoturkikset eivät kestä silitystä kuumilla lämpötiloilla, eivätkä höyryä. Tek0turkikseen ei voi kiinnittää silitettävää tukikangasta, mutta voit kiinnittää sen vuoriin. Tekoturkikselle sopivat kiinni ommeltavat tukikankaat. EDIT – Vaikka kaava näyttää ylläolevassa kuvassa toispuoleiselta niin se on kyllä täysin symmetrinen.
2. Cut the fabric and lining (can be same material). You can also add interfacing if fabrics are very thin or you like to have little more stiff collar. Measure the ties. If you are using faux fur like I did, be carefull with the ironing. Faux fur doesn’t like high temperatures nor steam. You can’t use fusible interfacing with faux fur, however sew-in interfacing will go nicely. EDIT – Even though the pattern looks wonky on the photo above, it is perfectly symmetrical.


3. Neulaa solmimisnauhat kauluksen yläkulmiin siten että ne osoittavat kaulukseen päin. Aseta vuori kappaleen päälle ja ompele yhteen oikeat puolet vastakkain, jätä kääntöaukko. Kulmissa saumanvarat viistotaan. Kaarevissa kohdissa saumanvarat voi kaventaa tai kun saumanvara on sisäkaarteessa siihen leikataan viillot ja ulkokaarteen saumanvaroihin kolot. Tämä varmistaa että kaarteen kohdat kääntyvät kauniisti oikein päin ilman mutkia ja muhkuroita.
3. Pin the ties on the upper corners so that they point towards the collar. Place lining on top, right side towards the collar material right side. Sew together, leave hole for turning. Cut the seam allowance diagonally on corners. There is two ways to deal with seam allowance on curved seam. Either you cut it smaller or on inner curves you cut slits on it and outer curves you cut v-shaped holes on it. This makes nice smooth curve without lumps.


4. Käännä kaulus oikeinpäin ja ompele kääntöaukko käsin umpeen. Kevyt silitys miedolla lämmöllä vain vuorin puolelta, ilman höyryä.
4. Turn right side out and sew the hole by hand. Iron slightly with low temperature, only on lining side, no steam.


5. Polyesterinauhojen päät voi huolitella polttamalla ne kynttilänliekissä (kuvassa kapea musta reuna nauhan päässä). Näin ne eivät purkaudu. Jos ompelit kauluksen tekoturkiksesta siisti saumat nyppimällä sauman väliin jääneet karvat paksun neulan avulla esiin. Tämä on tärkeää etenkin jos karva on kovin pitkää.
5. You can burn the ends of ties with candle if they are made of polyester (in the photo thin black line at the end of the ribbon). This secures them from fraying. If you used faux fur, “clean” the seams by pick out with thick needle the fur that was caught inside the seam. This is important especially if you used very long furred material.


KAULURIKAULUS / STRAIGHT COLLAR WITH BAND

Kaulurikaulus muodostuu kahdesta osasta: kauluksesta ja kaulurista. Kaulurin avulla kauluksesta saa pystymmän kun peruskaulus laskeutuu litteämmin olkapäille ja kaulan tyveen. Revittele kankailla ja kuoseilla tai pitäydy kauluspaita-tyylissä. Peruskauluksen tapaan voit vaihdella kauluskärkien muotoa ja kokoa. /
Shirt collar is formed by two parts: collar and band. Band makes collar stand up more than basic collar, which lays rather flat on shoulders and neckline. Play with fabrics and prints or stay on the basic shirt style. You can change the shape and size of collar tips.


1. Etsi kaavalehdistä kauluspaidan kaava. Jäljennä paidasta kaksiosaisen kauluksen kaavapalat ja sovita kaulaan. Tee tarvittavat muutokset korkeuteen, pituuteen, kaarevuuteen. Kuvassa kauluksen piirto-ohje sekä piirtämäni kaava. Mitat ovat viitteellisiä.
1. Search your pattern magazines for collar with band. Trace it on paper and fit it on. Make needed alterations on hight, length and shape. In the photo the instructions to draw the pattern and pattern I made. Measurements are only pointers.


2. Leikkaa molemmat kappaleet kaksinkertaisesta kankaasta sekä tarvittaessa tukikangasta kumpaankin kauluksen osaan. Kiinnitä tukikankaat.
2. Cut both pieces on double material and interfacing, if needed, for both pattern pieces. Iron fusible interfacing on.


3. Ompele kauluskappaleet oikeat puolet vastakkain ulkoreunalta, jätä sisäkaari ompelematta. Leikkaa saumanvarat pyöreissä kulmissa, käännä ja silitä.
3. Sew collarpieces, right sides towards, but only the outercurve and ends. Leave inner circle open. Cut the seam allowances on curves, turn right side out and iron flat.


4. Aseta kauluksen avoin reuna kaulurikappaleiden väliin yläreunalle. Ompele, käännä kauluriosa oikein päin ja silitä.
4. Place the open side of the collar between top edge of the bandpieces. Sew and then turn the band downwards, iron.


5. Taita kaulurin alareunan saumanvarat sisäänpäin, tarvittaessa silitä paikoilleen, tikkaa päältä aukko umpeen.
5. Fold the bottom seam allowances inside the band, iron if needed, stitch on top, closing the hole.


6. Ompele kaulurin toiseen päähän napinläpi ja toiseen nappi. Koristele kaulus jos haluat. Itse lisäsin nyplättyä pitsiä ja irrotettavan samettirusetin.
6. Sew buttonhole on the end of the band and button on the other. Decorate as you want. I used bobbin lace and detachable velvet bow.


7. Lopuksi sulje nappi ja silitä kaulus sisältä pyöreänä rullaamalla sitä edestakaisin samalla silittäen. Näin kaulus asettuu paremmin muotoonsa.
7. Finally close the button and iron the collar from the inside, rolling it back and forth while ironing. This makes the collar settle better for round shape.


PITSIKAULUS / LACE COLLAR

Tähän pitsikaulukseen voi käyttää valmiita pitsikuvioita, purkautumattomasta pitsistä leikattuja kuvioita tai pitsikangasta. Jos haluat modernimman version, muotoile kaulus epäsymmetriseksi tai leikkaa kauluksen ulkoreuna epätasaiseksi pitsin kuvioiden mukaan. Jos leikkaat pitsistä suorareunaisen kauluksen, huolittele se vinokantilla tai päärmeellä. Kuvioiden mukaan leikattua purkautumatonta pitsikaulusta tai valmiista kuvioista rakennettua kaulusta ei tarvitse huolitella.
For this lace collar you can use embroidery or lace figures, small cut pieces of unraveling lace or lace fabric. If you want to create more modern version, make asymmetrical collar or cut the outer edge uneven, according to figures on the lace. If you cut straight edge, trim it with bias binding or ordinary hemming seam.Unraveling lace, cut according to the figures or collar made of lace or embroidery figures, doesn’t need any trimming.


1. Kuten peruskauluksessa, mittaa haluttu kauluksen sisäreunan ympäryys kaulaltasi tai valmiin vaatteen pääntieltä. Piirrä kaava ja sovita sitä, tee tarvittavat muutokset.
1. As on basic collar, measure the inner length around your neck or from the clothing neckline. Draw the pattern and fit it on your shoulders, make changes if needed.


2. Kun kaava on valmis, leikkaa se sellaisenaan pitsikankaasta tai täytä se pitsikuvioilla tai brodeeratuilla kuvioilla. Käytin tässä organzalle brodeerattuja valmiita kuvioita jotka sommittelin kaavan päälle ja ompelin pala kerrallaan yhteen.
2. When pattern is ready, cut it as it is from the lacefabric or fill it with lace or embroidery figures. I used embroidered organza figures. I arranged them on top of the pattern and then stitched together piece by piece.

3. Huolittele tarvittaessa reunat ja ompele kauluksen etukulmiin jonkinlainen kiinnitys. Tämä kaulus kiinnitetään rintakorulla. Voit koristella pitsin halutessasi, mutta näyttävä pitsi ei tarvitse koristeluja.
3. Trim the edges if needed and attatch some sort of closure in front. This collar doesn’t have any closure but will be attatched with brooch. You can also decorate the collar, but pretty lace doesn’t require anything else.


HELMIKIRJAILTU KAULUS / BEADED COLLAR

Helmikirjaillun kauluksen pohjana voi käyttää vaikkapa peruskauluksen kaavaa. Runsaasti koristellun kauluksen ei tarvitse olla kovin suuri, helmet tekevät siitä jokatapauksessa näyttävän. Voit käyttää kirjailuun toki muutakin kuin helmiä.
You can use the basic collar as a base for beaded collar. Highly decorated collar doesn’t have to be very large, beads will make it a show-off piece anyway. Of course you can use also other embroidery material than beads.


1. Piirrä ja sovita kaava kuten peruskauluksen ohjeessa. Leikkaa kaulus päällyskankaasta (esim kiiltävää satiinia tai silkkiä), vuorikankaasta ja napakasta tukikankaasta. Käytin napakkaa vuorisatiinia ja tukikangasta molempiin kappaleisiin.
1. Draw and fit the pattern as on basic collar. Cut from main material (satin, silk etc.), thick interfacing and lining. I used thick satin lining and interfacing for both pieces.


2. Kiinnitä tukikangas päällyskappaleeseen. Ompele vuori yhteen päällyskappaleen kanssa, jätä ulkoreunaan reilu kääntöaukko. Kavenna saumanvarat tai leikkaa kolot. Käännä kaulus ja silitä litteäksi. Kuvassa ommeltu, käännetty ja silitetty kaulus.
2. Iron the interfacing on the main material. Sew the lining and main material together, right sides towards eachother. Leave big hole for turning on the outer edge. Cut the seam allowances smaller or use slit & v-shaped holes. Turn right side out and iron. In the photo collar already sewn, turned right side out and ironed.


3. Kirjaile helmet päällikankaaseen. Voit hahmotella kuviot kankaalle esim taikatussilla joka haihtuu pois kuivuessaan. Viimeistele ompelemalla kääntöaukko umpeen ja kiinnittämällä etukulmiin hakanen ja lenkki. Kuvissa helmikirjailu vielä kesken koska työ on aika hidasta. Tätä kaulusta voi käyttää molemmin päin, kiinnityskohta edessä tai takana.
3. Sew the beads on. You can draw the figures on the fabric with disappearing magic marker. It vanishes when it dries. Finish by sewing the hole by hand and sewing little hook and loop on front corners. In the photos the beading isn’t yet finished because it is rather slow work. This collar you can use both ways, round corners either on back or front.

19 Comments

 1. Petriina says:

  Musta pitsikaulus on tyrmäävän ihana ! :-)

 2. Hehkuvainen says:

  Komppaan Petriinaa! Tosin muutkin ovat hienoja :). Tiesin kyllä jo, että puvustuksessani on parantamisen varaa, mutta nyt tiedän myös millä sitä ainakin voisi parantaa! Tosin pusero-osastoni ei ole niin hieno, että niitä varten viitsisi kauluksia ommella… :/ Vaikka kyllähän tuollainen helmikirjailtu kaulus olisi melkoinen katseenvangitsija “Ilves 80-v” T-paitani kanssa :D :D.

 3. Aija says:

  Mahtavaa, onkin ollut jo jonkun aikaa tarkoituksena askarrella pari kaulusta :) Niin se muoti vaan menee ympäri, löysin useamman kauluskaavan säästämistäni 80-luvun käsityölehdistä. Mitä suosittelet materiaaliksi? Käykö batisti tai ohut silkki vai pitäisikö olla tukevampaa? Ja silitettävä tukikangas vai uskaltaisikohan kokeilla tärkkäystä?

  1. Rhia says:

   Petriina – Siitä tuli aika upea, verrattain pienellä vaivalla. Sopii avonaisen puvun kanssa korun tapaan käytettäväksi tai sitten vaaleamman puseron päällä kauluksena.

   Hehkuvainen – Eipäs nyt yhtään mollata niitä omia vaatevarastoja :D Multahan ei juuri tavallisia t-paitoja löydy, mutta ajattelin kyllä kauluksilla piristää neuleita ja trikootoppeja myös (mullahan on siis jo ennestään vintage-irtokauluksia olemassa joita käytän myös). Kannattaa vaan rohkeasti yhdistellä ja kokeilla. Suunnittelin vielä ruudullista irtokaulusta joka piristäisi arkisempiakin asuja. Ja kauluksen kangasvalinnalla voi vaikuttaa ilmeeseen tosi paljon. Kyllä, se helmikaulus voisi olla melkoinen katseenvangitsija ;) Vakavasti puhuen niin esim joku tekoturkiskaulus tai nahan paloista koottu kaulus voisi käydä vallan mainiosti myös perus t-paidan kanssa. Ja kyllähän noista muotiblogeista löytyy kaikenlaisia yhdistelmiä nykyään. Olen minä nähnyt jotain bändipaitojakin yhdistettävän juhla-asuihin, joten mikä jottei!

   Aija – Valittava materiaali riippuu pitkälti siitä minkä tyyppisen kauluksen haluat. Ohuesta batistista ja silkistä voi tulla näyttävä läpikuultava kaulus jotka voi jättää jopa kokonaan tukematta jos haluaa pehmeästi laskeutuvan kauluksen. Läpikuultavissa kankaissa kannattaa saumat ommella kahteen kertaan ja kaventaa saumanvarat 3-5 mm leveyteen. Jos taas haluaa napakamman voi valita paksumpaa kangasta ja hyvän tukikankaan. Tärkkiä voi käyttää sekä tukemattomalle että tuetulle kaulukselle. Etenkin jos kangas on läpikuultavaa eikä tukikangasta voi käyttää on tärkki hyvä keino saada tukea. Silkkikangasta käyttäessä kannattaa tosin testata tärkki ensin johonkin tilkkuun, että tuleeko siihen tahroja. Silkki kun on siitä arka että siihen saattaa tulla tahroja jo ihan silitysraudasta tippuvasta vedestäkin.

   Perus- ja pitsikaulukseen soveltuvat periaatteessa mitkä tahansa kankaat. Kaulurikaulukseen sopivat parhaiten hieman jäykät kankaat kuten erilaiset puuvillat, pellavat, organzat, raakasilkki, thaisilkki jne (itse käytin vanhaa tukevaa puuvillalakanaa tukikankaan kanssa). Jos pehmeästi valuvasta kankaasta tekee kaulurikauluksen se kannattaa tukea tukikankaalla. Vaihtoehtoisesti voi kokeilla sitä tärkkäystä valmiiseen kaulukseen. Helmikirjailtuun kaulukseen suosittelen tukevampaa kangasta tukikankaan kanssa. Kauluksen kirjaileminen on helpompaa kun materiaali on napakkaa eikä niin helposti kurttaannu helmiä kirjottaessa. Käyttämäni vuorisatiini on laskeutuvuudeltaan aika pehmeää mutta tukikankaan kanssa siitä tuli juuri sopivan napakka korumaiseksi kaulukseksi.

 4. Kiitos hyödyllisestä tutoriaalista! Kaulurikaulus näyttää mahtavalta. Olisiko mahdollista saada jossain vaiheessa esimerkkiä myös korkeasta, choker-tyylisestä irtokauluksesta? :)

  1. Rhia says:

   Magdalena Hai – Eipä kestä :D Nyt en ole ihan varma että minkä tyyppistä chokeria tarkoitat. Jotain semmosta kauluskorsetti-systeemiä vai ennemminkin korkean miesten kauluksen tyyppistä? Vai leveä pantamainen? Vai jotain ihan muuta?

 5. Sara says:

  Aivan ihana tuto! Kun matskun löydän niin pakko kokeilla :)

 6. Katarimaria says:

  Kiitos näistä ohjeista! Heti alkoi sormet syyhytä kaulusten ompeluun :)

 7. Korsettimalli oli mielessä lähinnä. Räpelsin nimittäin yhden kasaan männä viikonloppuna, ja tulihan siitä ihan ok, mutta kunnon ohjeilla saisi tuotettua parempia versioita. :)

  1. Rhia says:

   Sara – Kokeile ihmeessä ja laita blogiinkin lopputulosta. Kiva nähdä mitä muut saa ohjeilla aikaiseksi :D

   Katarimaria – Eipä kestä, kiitä lukijaani Lunaa joka mua muistutti että olin tämmöisen luvannut tehdä ;) Nämä on siitä näppäriä että materiaalia ei kulu paljon ja pienistäkin tilkuista pystyy jo tekemään, eli jos varastosta löytyy sopivia tilkkuja ei välttämättä tarvitse erikseen ostaa materiaalia. Itse käytin näissä pelkästään varastosta löytyneitä matskuja, eli en ostanut mitään uutta näitä varten.

   Magdalena – Joo niin mä vähän pelkäsinkin :D En ole tehnyt semmoista kaulakorsettia koskaan joten semmoisen tutoriaalin väsääminen vaatii vähän miettimistä. Mutta saatanpa mä rykäistä semmoisenkin tulemaan kun nyt näistä kauluksista niin kovasti innostuin. Pistän mietintämyssyyn sen.

 8. Mme Flore says:

  Rhia rocks! Tämä oli aivan mahtava ja juuri sitä mitä olen etsinyt, kiitos!!

  1. Rhia says:

   Mme Flore – Olepa hyvä :D kiva että tästä on iloa muillekin kuin mulle. Tätä oli nimittäin hirmu hauska tehdä.

 9. Tasha says:

  Wow, what a fantastic tutorial! This definitely seems like it would have fallen in perfect with the ‘make do and mend’ mentality. They give such incredibly different looks to the blouse!

 10. Sofia says:

  nämä kaulukset ovat niin uskomattoman ihania! olen halunnut tehdä tälaisen kauluksen pitkään mutta en uskaltanut yrittää ilman hyviä ohjeita. nyt pitää kyllä kokeilla!

  1. Rhia says:

   Tasha – Thank you so much. I have noticed that my consuming habbits have certainly changed since I started to do more vintage. But I have always been pro-longievity, meaning that in my opinion it is a shame to throw stuff away if it’s in good condition. In that perspective, these kinds of little sewing projects add to the age of my garments and help me to look new and fresh still :D Did I make any sense at all?

   Sofia – Kivaa että tästä ohjeesta on iloa :D Helmikaulus on vieläkin kesken kun se on niin hidasta ja mun piti purkaa sitä varten lisää helmiä yhdestä toisesta jutusta.

 11. Lucia says:

  The collar looks very nice (: I think that i will try it.
  It is very sad that i cant read your blog.
  You are probalby not able to read mine too.
  In moments like this i really wish that there is one language for all!

  1. Rhia says:

   Lucia – Thank you for your comment and visit. I have lot of international readers, that is why I blog also in english. That way most people can understand. You could try using Google Translate. It’s not that good, but atleast it’s something. I assume you are from Germany? I have studied little bit of German and I understand little, but not so much that I could completely read or write the hole text. Sometimes when I find intersting blog that I don’t understand, I just look at the photos :D

 12. Tuula Nykänen says:

  No nyt sen keksin! Sain eilen valmiiksi vintagehenkisen mekon, joka muuten onnistui paremmin kuin osasin odottaa, mutta kaula-aukko…. liian laaja mulle. Yritin sitä jo kaava-vaiheessa pienentää, mutta se ei riittänyt , (ja varsinkaan taidot ei riitänyt). Kaula-aukon pienenteleminen nyt pilaisi mallin, mutta siihenpä sopisi varmaan samasta kankaasta tehty laakakaulus. Ainakin täytyy kokeilla. Tupu

  1. Rhia says:

   Tuula Nykänen – Laakakaulus varmasti toimisi hyvin pääntien pienentäjänä, kunhan se on sen verran reilu että peittää alkuperäisen pääntien kokonaan. Sen voi tehdä samasta kankaasta tai sitten erivärisestä, tai voi tehdä useampia ja vaihdella maun mukaan. Jos tuntuu että kaulus kääntyy käytössä mekon päällä ikävästi niin olkapäille voi pistää pienet nepparit kauluksen alapuolelle jotka kiinnittävät sen kevyesti mekkoon. Näin se pysyy käytössä paikoillaan.

Comments are closed.