Esteetikon salainen päiväkirja / Secret journal of aesthetician

Oletteko kuulleet kirjainlyhenteestä ASMR? En ollut minäkään aiemmin. Se tarkoittaa termiä autonomous sensory meridian response, suomeksi autonomisia rauhoittavia aistielämyksiä. Termiin törmättyäni moni asia alkoi valjeta. Olen aina ollut hyvin visuaalinen ihminen ja kauniiden asioiden näkeminen antaa minulle erityistä mielihyvää. Olen jotenkin ajatellut että noh, olen vain erityisesti estetiikkaan taipuvainen. Enkä ole sen kummemmin pohtinut asiaa.

Mutta nyt! Kuultuani ja luettuani ASMR:stä olen alkanut epäillä, että kohdallani on kyse juuri tuosta. Yleisimmin ASMR:ää kokevat henkilöt saavat erityistä rauhoittavaa mielihyvää pehmeästä hiljaisesta ja rauhallisesta puheäänestä, kirjan lehtien rauhallisesta rapinasta, metsän huminasta ja niin edelleen. Se ilmenee mm. kihelmöintinä eri puolilla kehoa. Jotkut tutkijat ovat sitä mieltä että ilmiötä ei ole olemassa tai että se on huuhaata. Toiset sen sijaan uskovat sen olevan samantyyppinen ominaisuus kuin esimerkiksi synestesia, jossa aistiärsyke aiheuttaa henkilölle kokemuksen toisella aistialueella, esim. sanat nähdään väreinä. Mitään luotettavia virallisia tutkimustuloksia ASMR:stä ei vielä ole koska sitä on hyvin vaikea mitata ja tutkia. Tosin asiaa sivuavasti erilaisten äänien vaikutusta ihmiseen on tutkittu ja todettu mm. kissan kehräyksen, tulen ratinan ja humisevan metsän olevan rauhoittavia elementtejä.

Eri ihmisille ASMR-tuntemuksia aiheuttavat erilaiset ärsykkeet. Jotkut eivät saa niitä lainkaan. Itse saan kaikkein voimakkaimmat reaktiot väriharmonioista ja symmetrisistä toistuvista muodoista, mutta erityisesti kirkkaasta tähtitaivaasta ja huurteesta ja lumisista maisemista. Erityisen tärkeää on kokea tähtitaivas ja huurre livenä. Kuvista ja videoista tulevat reaktiot ovat laimeampia.  Jotkut tietyt musiikkikappaleet (joissa usein on viulu) saattavat aiheuttaa myös kihelmöintiä. Useimmissa ASMR-artikkeleissa kuvattu pehmeä, hiljainen puhe, erilaisten pintojen raapiminen tai paperin rapina eivät aiheuta minulle kihelmöintiä, ns. “tinglejä”. Yleisimmin tunnen kihelmöinnin polvissa ja käsivarsissa, joskus myös päässä ja niskassa. Joskus kokemus on niin vahva, että liikutuksen kyyneleet saattavat kihota silmiin. Tämän tosin pistän ihan sen piikkiin että olen aika liikutusherkkä noin muuten (itken kun luontodokumentissa eläin kuolee).

Vaikka ASMR:llä ei varsinaisesti ole elämisen kannalta suurta merkitystä, niin yhdessä asiassa se voi toimia apuna. Sitä voi voi nimittäin käyttää hyödyksi rentoutumiseen. Stressiin taipuvainen tai nukahtamisvaikeuksista kärsivä saattaa hyötyä siitä että voi ASMR-tuntemuksia aiheuttavien kuvien tai videoiden avulla rauhoittua nukkumaan mennessä tai erityisen stressaavissa elämäntilanteissa. Itse aion todellakin hyödyntää tätä tietoa jatkossa. Samasta syystä luulen, että maalle muutto oli elämänlaatua parantava päätös.

Testaa koetko itse ASMR-kihelmöintiä. Tässä postauksessa käyttämäni valokuvat ja musiikki aiheuttavat minulle itselleni eriasteisia ASMR-tuntemuksia, mutta eivät välttämättä lainkaan tee sitä sinulle. Ravelin Bolero kihelmöi erityisesti polvissa. Aiheuttaako joku muu sinulle kihelmöinti-tuntemuksia?

 

Have you ever heard of ASMR? Neither had I. It means term autonomous sensory meridian response. When I found out about it, many things started to clarify in my head. I have always been very visual person and seeing beautiful things has always given me much pleasure. I have always thought, well, I’m just very aesthetic person. And did not think about any more of it.

But now! After hearing and reading about ASMR I have started to suspect it is the reason for my aesthetical pleasure.  Usually people with ASMR are getting calming pleasure from soft, quite speaking voice, gentle rattle of book pages, forrest humming etc. It often appears as tingling around the body. Some scientists think it doesn’t exist or that it’s just hoax. Some scientists think that it’s similar feature than synesthesia, where stimulation of one sense gives experience on another sense, for example words are seen as colours. There is no official reliable studies of ASMR yet, because it is very difficult to measure and study. Allthough there are studies about how different sounds affect on people. For example cat purring, rattling fire and humming of the forest are usually considered soothing sounds.

Different people get ASMR from different things. Some don’t get them at all. I get strongest reactions from colour harmonies and symmetrical, repeating forms, but especially I get ASMR from starry sky and frost and snowy landscape. Especially important is to see the stars and frost live. Photos or videos don’t give asstrong reaction. Some certain songs (quite often with violin) might also give tingles. Soft speaking, scratching of surfaces and rattling paper, often mentioned in ASMR-articles don’t give me any tingles. Mostly I feel the tingles on my knees and arms, sometimes on the head and neck. Sometimes feeling is so strong it brings tears into my eyes. Allthough this, I think, is just because I am quite emotionally sensitive person (I cry when I see animal die in nature document).

Even though ASMR doesn’t really affect people’s lives that much, it has one handy use though. It can be used as a method of relaxation. Person suffering from stress or having difficulties of getting sleep might benefit from it. Watching ASMR photos or videos when going to bed or in stressfull situations might help to relax and calm down. I am definitely going to take advantage of this later on. For the same reason I think moving to country side definitely had improving affect on our quality of life.

Test if you get any ASMR-tingles yourself. Photos and music I used in this post cause me ASMR-tingles in various levels, but it doesn’t mean they do the same to you. Bolero by Ravel gives me especially tingling on my knees. Is there any other things that give you similar tingling feelings?

 

4 Comments

 1. kati says:

  Tuulessa tietyllä tavalla suht säännöllisesti liikkuvat puut tuovat minulle jännän tyydytyksen tunteen, joka tuntuu kasvoissa. Olen aina ajatellut, että se liittyy johonkin alitajuiseen muistijälkeen, mutta voisiko se olla tätä? Myös erilaisia rytmejä muodostavat talojonot (tätä on vaikea selittää, mutta rytmi on ehkä paras sana) saattavat saada erityisesti kasvot miellyttävällä tavalla rennoiksi. Hauska kuulla, etten ole yksin tämän kanssa. :D

  1. Rhia says:

   kati – Kuulostaa kovasti sille että voisi olla kyse samasta asiasta. Ymmärrän tuon rytmiasian. Mulla just muotojen symmetria ja toisto liittyy myös rytmiin. Esim pylväsrivistöt käytävissä.

 2. tagathax says:

  Pitänee tehdä tuo testi… itseäni miellyttää hyvin paljon väriharmonia. Onko ihanampaa näkyä kuin kauniisti värijärjestyksessä olevat lankakaupan hyllyt tai juuri nuo lankarullat? Minulle voi myydä monta tavaraa ihan pelkästään sommittelemalla yhteen sopivia värejä. Kotona sitten voi iskeä todellisuus vastaan: tämä x-esine vaatii ympärilleen enemmän violettia (jota ei siis löydy yhtään) näyttääkseen hyvältä. Nykyisin hillitsen itseni jo hiukan paremmin (paitsi lankojen suhteen).

  1. Rhia says:

   tagathax – Juuri tämä! Olen itsekin tullut ostaneeksi asioita pelkästään väriharmonioiden vuoksi. Erityisesti juuri lankoja. Maalikauppojen värikartat olivat yhteen aikaan kompastuskiveni :D Onneksi olen päässyt eroon niiden keräilystä, tosin olivat kyllä käyttökelpoisia opiskeluaikoina kun piti askarrella vaatesuunnittelun kirjallisia töitä.

Comments are closed.