Rännit ja kourut / Drains and gutters

Paneudutaanpa taas vähän vanhan talon sielunelämään. Alusta asti on ollut selvää että talon sadevesien hallinnassa on parannettavaa. Havumäki on aikojen saatossa kokenut tyypillisen vanhan talon muodonmuutoksen kun pyöreät rännit on vaihdettu moderneihin kulmikkaisiin. Tyylillisesti taloon kuuluisi konesaumakatto jalkaränneillä ja niistä pyöreät suppilot pyöreisiin syöksytorviin. Tai no silloin aikanaan kun talossa on vielä ollut pärekatto niin rännitkin ovat luultavasti olleet puuta, jos niitä nyt alunperin on ollutkaan.

Kulmikkaat syöksytorvet ovat paitsi melko rumat (sopivat mielestäni paremmin moderneihin taloihin), myös hirveän epäkäytännölliset. Huolimattomasti tehtynä kourusta syöksytorveen tuleva reikä on vain nopeasti puhkottu peltiin ilman siistimistä ja siinä on aukon reunoissa terävät kulmat. Esteettisesti sillä ei ole merkitystä sillä kukaan ei niitä näe, mutta teräviin reunoihin ja kulmiin tarttuvat kaikki roskat kiinni ja puhdistaminenkin on hankalampaa. Saahan tuon reiän sössittyä myös pyöreään syöksytorveen, mutta suppilomallisessa versiossa reikää ei tarvita kun vesi valuu suoraan rännin päästä suppilon kautta syöksytorveen. Kulmikkaaseen syöksytorveen kiilautuvat myös oksanpätkät helpommin kiinni kuin pyöreään. Kovalla sateella lähes kaikki talon sadevesikourut tulvivat, syöksytorvet tukkeutuivat ja vesi ryöppysi kourun reunan yli joko suoraan maahan tai valui alas seinää pitkin. Niinpä isännän tehtävä on sadepäivinä ollut tarkistaa rännien veto ja tarvittaessa puhdistaa niitä lehdistä, oksanpätkistä ja muusta ryönästä.

Tähän mennessä olemme vaihtaneet kaksi syöksytorvea kulmikkaista pyöreisiin ja lisänneet yhden uuden samanlaisen yhdelle nurkalle josta puuttui syöksytorvi kokonaan. Vielä pitää vaihtaa kolme ja lisätä yksi. Hitaasti, mutta varmasti, sano. Kun viime vuoden keväällä vaihdoimme uuden kourun ja pyöreän syöksytorven kevättalven lumikuormasta vaurioituneiden tilalle, oli heti ensimmäisenä sadepäivänä melko selvä että kaikki menevät vaihtoon aikanaan. Ero syöksytorven toimivuudelle oli niin selkeä. Rännin ja syöksytorven yhtymäkohtaa ei enää tarvitse jatkuvasti puhdistaa sillä se ei enää juurikaan tukkeudu eikä ränni tulvi yli. Lisäksi syöksytorven alapäähän isännän asentama vesisieppari helpottaa sadeveden keräämistä kasteluvedeksi.

Tänä kesänä vaihdetut kaksi syöksytorvea toimivat nyt myös ongelmitta. Talon tien puolella on ongelmallinen nurkka jossa kahdelta kattolappeelta vesi valuu hyvin lyhyeen kouruun. Tämän kourun toinen pää on kuistin seinää vasten ja aiemmin se on aina laskenut vedet alas seinää pitkin. Tästä syystä meitä odottaa seinässä lahovaurion korjaus jossain vaiheessa. Jee. Nyt uuden syöksytorven ja suppilon ansiosta sadevesi valuu siellä missä sen kuuluukin eikä kastele enää seinää edes rankemmalla sateella. Tämän nurkan kohdalta uusittiin hirsiä toissakesänä. Alimmainen hirsi oli nurkasta kadonnut aivan tyystin taivaan tuuliin. Nämä uusitut hirret todennäköisesti kestävät edeltäjiään paremmin, kun sadevedetkin ohjautuvat nyt paremmin.

Huonosti toimivien rännien lisäksi tontilla on sadevesien hallinnassa muutenkin parannettavaa. Tontti on siitä haasteellinen että talo on todella lähellä tietä ja tie on ylempänä kuin talo. Lumien sulamisvedet valuvat siis tieltä kohti taloa. Niinpä tien puoleisella seinustalla vesien ohjaaminen on haasteellista. Suunnitelmissa on sadepuutarhaa ja muuta sellaista, mutta kerron niistä joku toinen kerta tarkemmin.

Let’s dig again deep into the life of an old house. From the beginning it was clear that improvements needed to be done to the rainwater drainage. Over the years Pinehill has encountered the typical old house remodelling when round rainwater drain pipes have been replaced with square ones. The design of the house would demand traditional vertical seam tin roof with sort of rainwater ramps on the bottom, with funnels and round drainpipes. Allthough, originally the house had thin wood shingles, called päre in Finnish. During that period of time, also the drainage system was probably made of wood and most likely there was no drainpipes going down at all.

Square drainpipes are in my opinion quite ugly looking (I think they work better with modern houses), but they are also rather impractical. If the installation is made poorly the hole is not tidy. It might be cut unevenly and even sharp corners might have been left there. No-one will see, it so aesthetically it doesn’t matter, however all the leaves and other bits will get caught on them and block the drain and it is more difficult to clean too. You can mess this up with round drainpipe too, however when using the funnel top, there is no need for the hole. Then water runs to the end of the rain gutter and falls to the funnel. On heavy rain all of the rain gutters overflow, drain pipes got blocked and water came pouring over the edge of the gutter either directly to ground or poured down on the wall. Hubby’s job on rainy days has been to check the gutters and if needed, clean them from leaves, branches and other gunk.

So far we have replaced two square drain pipes with round ones and added one new to corner which didn’t have any drainpipe at all. There is still three more to change and one to add. Slowly but surely we are getting there. Spring last year we had to get one new gutter because it was damaged by snow. At the same time we changed the pipe. Straight away, on the very first rainy day it was clear that all of them needs to be changed. Difference was such significant. There is no need to constantly clear the connection point of the gutter and drain pipe, because it doesn’t get blocked anymore. Also the new pipe has a little swiveling part for directing the water into a barrel.

Two drain pipes, which were installed this summer, are now working without any problems. On the road side of the house has problematic small corner where tiny gutter is collecting water from two sides of the roof. This gutter is against the wall and it has previously been overflowing and water has been pouring down along the wall. Because of that, there is rot inside that wall, waiting to be repaired. Yay. However now, due to the new pipe and gutter with funnel, the water is not pouring down the wall anymore, but goes where it should go to, into the drain pipe. We had some logs replaced on this corner couple years ago. Bottom log was completely disintegrated. Due to the new drain pipe, these new logs probably last much longer than the previous ones.

In addition of poorly working gutters, the rainwater control on the property needs improving in general. Yard is challenging because house is really close to the road and road is higher than the house. This means that all water coming from the road (rainwater and melting snow) is coming downhill towards the house. So it’s a bit challenging to guide the water away from the house. We are planning raingarden and other methods for it, but I will tell more about those some other time.

Kulmikkaat syöksytorvet on kiinnitetty ränneihin siitä mihin on ollut lyhyin matka, eli ei suinkaan rännin päähän. Näitä on jäljellä vielä kolme. Tämä kuvassa näkyvä tukkeutuu lähes joka sateella. Valitettavasti tämä kulma on myöskin talon korkein joten ränni on hankalin puhdistaa./
Square drain pipes are connected to the gutter where ever happened to be the shortest distance, so not on the end. There is still three of these left. This particular one in the photo gets blocked pretty much every time when it rains. Unfortunately it is also the highest of them all, so it is really tricky to clean.
Tässä kulmassa oli alunperin kaksi syöksytorvea. Kyllä vaan, tuossa ikkunan viereisessä tolpassa oli kiinni toinen. Se poistettiin lähes ensitöiksi, sillä vesi kerääntyi tuohon nurkkaan. Ränni on uusittu viime vuonna kun vanha ränni tuli alas sulavien lumien mukana. Samalla asennettiin uusi syöksytorvi toiseen päähän (näkyy seuraavassa kuvassa). /
This corner had originally two drain pipes. Oh yes, there was another one on the pillar. It was removed almost first thing, because it was gathering water into that corner. Gutter was renewed last year, because old one came down with the melting snow that spring. At the same time new drain pipe was installed on the other end of the gutter (seen on the next photo).
Suppilot rännien päissä ovat oikeastaan aika kauniit. Etummainen, matalampi on siis tuon edellisen kuvan rännin toisessa päässä. Tämä koko katto on hiukan erikoisesti tehty. En ymmärrä miksi tätä kattolapetta ei ole tehty reunassa katokseen asti, tuo pieni kulma ränneineen on vähän epäkäytännöllinen ja hankala. Mutta näillä mennään nyt seuraavaan kattoremppaan asti. /
Funnels at the top of the drainpipes are actually quite pretty. Front one is the other end of the gutter on the previous photo. This roof is made in peculiar manner. I don’t understand why this side of the roof wasn’t continued on the edge all the way to the bottom. That small corner with short gutter is really impractical and awkward. But this is what we got now, atleast untill the next roof renovation.
Isäntä menossa asentamaan suppiloa. /
Hubby going to install the funnel.
Murheen kryyni eli tien puolen miniränni ja syöksytorvi jonne tulevat kaikki kahden kattolappeen vedet, eli myös tuon ylempänä näkyvän rännin vedet valuvat tähän. Kuten seinästä voidaan nähdä, märkää on ollut. Kovalla sateella vesi tulee niin voimalla että syöksytorvi ei yksinkertaisesti jaksa vetää moista määrää. Tosin tilanne on nyt parempi suppilotorven ansiosta. Ulos kuvasta jäävän pidemmän rännin toisessa päässä ei ole syöksytorvea, mutta aiomme siihen sellaisen asentaa myöhemmin. /
Our corner of sad circumstance, aka the mini gutter and drain pipe. This takes all rainwater from two sides of the roof. Longer gutter above the short one also pours all waters into this small gutter because there is no drain pipe on the other end of it. As you can see from the wall under the gutter, it’s been pretty wet past decades. On heavy rain water comes down so hard the drainpipe doesn’t have enough capacity for it. Thankfully situation is now better with the new funnel. We are planning on installing later a drain pipe with funnel also on the other end of the longer gutter.

Don't be shy, leave a message! / Älä ujostele, jätä viesti!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.