Vintage beauty tips: Radiumvesi ja muita säteileviä ihmeitä / Radium water and other radiating miracles

Nykypäivänä on vaikea uskoa että radioaktiivisuus on ollut joskus muotia. Kun tiedetään mitä se aiheuttaa kutakuinkin kaikelle elävälle, tuntuu jokseenkin karmealta ajatella että radioaktiivisia aineita on käytetty mm. juomavedessä ja kosmetiikassa. Etenkin 1910-30-luvuilla radioaktiivisuus oli oikein erityisen siisti juttu, koska se oli niin uusi asia eikä vaaroista vielä tiedetty. Radiumvesi oli suosittu terveysjuoma, joskin vaikutukset olivat päinvastaiset. Muistanette kun jokin aika sitten kirjoitin Sparklets sooda sifonista. Englannissa myytiin 20- ja 30-luvuilla erityisiä sifoneihin sopivia radon-patruunoita joilla saattoi itse valmistaa radioaktiivista “terveys”vettä. Suomessakin radiumvettä valmisti ainakin Ab Radium-vesi Oy Pirkkalassa.  Muutama vuosi sitten näin tällaisen radium-vesipullon korkin Oksalan maatalousmuseossa ja kuvittelin että ei se voinut oikeasti sisältää radiumia. No olin väärässä. Lisäksi ainakin Loviisassa toimi 1920-luvulla kylpylä joka mainosti radium-kylpyjä.

Kuluttajatuotteisiin käytetyt radioaktiiviset aineet olivat uraani, torium ja radium. Kosmetiikassa radiumia tuupattiin kaikkeen mahdolliseen kasvovoiteista, huulipunaan ja hammastahnaan. Itsevalaiseva aine kun sai aikaan upean hehkun sekä hampaisiin että iholle. Radiumilla kyllästetyillä vaatteilla tai kääreillä hoidettiin reumatismia ja sitä määrättiin tabletteina huonoista hermoista kärsiville. Se oli ihmeaine jonka uskottiin auttavan kaikkeen.  Toki se pieninä määrinä tehosikin, sen avulla pystyttiin esimerkiksi tappamaan syöpäsoluja. Onneksi suurin osa tuotteista oli sen verran kalliita aikanaan että altistuneiden uhrien määrä oli ainakin Suomessa vähäinen. Ihan kaikki radiumin suosiolla ratsastaneet tuotteet eivät sisältäneet radiumia, onneksi.

Amerikkaa kohahdutti 20- ja 30-luvuilla tapaus, jonka päähenkilöitä kutsuttiin nimellä Radium-tytöt. US. Radium Corporation valmisti Ensimmäisen maailmansodan aikana armeijan käyttöön itsevalaisevia kelloja ja palkkasi niitä maalaamaan joukon nuoria naisia. Uusi itsevalaiseva maali valmistettiin radiumista, mutta työntekijöille kerrottiin että maali on täysin vaaratonta. Työntekijät saivat palkan sen mukaan miten paljon kellotauluja he ehtivät maalaamaan. Saadakseen aikaan tarkkaa jälkeä nopeasti naisia ohjeistettiin nuolaisemaan maalisiveltimiä, jotta siveltimen kärki pysyisi terävänä. Siinä samalla he tulivat nielleeksi radioaktiivista maalia ja alkoivat vähitellen sairastua. Tapaus aiheutti suuren skandaalin ja oikeusjutun. Radium-tytöt voittivat jutun, mutta vain kaksi vuotta sen jälkeen viimeinenkin heistä oli jo kuollut radium-myrkytykseen. Tämä ikävä tapaus kuitenkin auttoi kehittämään työsuojelua ja turvavarusteita. Vaikka yritys jatkoi radioaktiivisen maalin käyttöä, ei tämän jälkeen yksikään työntekijä sairastunut radioaktiivisuudesta.

Samoihin aikoihin Radium-tyttöjen tapauksen kanssa sattui toinenkin radiumiin liittyvä kuolemantapaus. Tunnettu amerikkalainen naistenmies ja amatöörigolfari Eben Byers alkoi nauttia Radithor-vettä lääkärinsä suosituksesta, pienen tapaturman aiheuttamien kipujen hoitoon. Hän nautti sitä 2-3 pulloa päivässä noin viiden vuoden ajan, kunnes kuoli vuonna 1932 vakavaan radium-myrkytykseen. En nyt tässä lähde kuvailemaan millaisista oireista Byers kärsi kuollessaan, mutta se ei ollut kaunista katsottavaa. Nämä paljon uutisoidut tapaukset kuitenkin auttoivat yleisöä saamaan tietoa radiumin ja muiden radioaktiivisten aineiden vaarallisuudesta.

Radioaktiivisuus – ionisoivan säteilyn tyyppi, ihmisille ja eläimille haitallista, aiheuttaa syöpää ja muita sairauksia. Radioaktiivinen säteily löydettiin 1896 ja ensin sitä pidettiin ihmiselle vaarattomana ja suorastaan jopa hyödyllisenä ja terveellisenä. Vaarat opittiin tuntemaan varsin pian tiedeyhteisön keskuudessa, mutta silti sitä valheellisesti markkinoitiin yleisölle hyvää tekevänä, lääkinnällisenä asiana.
Radium – radioaktiivinen alkuaine jonka löysivät Marie & Pierre Curie 1898, hopeanvalkoinen pehmeä metalli jota käytettiin mm. itsevalaisevan maalin valmistukseen, hajoaa edelleen radoniksi. Pian löytämisen jälkeen radium oli suosittu “lisä”aine kosmetiikassa ja jopa ruuassa. Erityisen haitalliseksi ihmiselle sen tekee “sukulaisuus” kalsiumille sillä kalsiumin tavoin se voi kulkeutua ja kerääntyä luustoon.
Torium – radioaktiivinen alkuaine jonka löysi ruotsalainen kemisti Berzelius, joka nimesin sen ukkosenjumala Thorin mukaan
Uraani – radioaktiivinen alkuaine ja myrkyllinen raskasmetalli, jonka löytäjänä pidetään saksalaista apteekkaria ja kemistiä Martin Klaprothia, uraanin radioaktiivisuuden havaitsi Henri Becquerel vuonna 1896. Uraani hajoaa edelleen radiumiksi.

Vaikka mulle on kertynyt jo aika nivaska vanhoja lehtiä niin en etsinnästä huolimatta löytänyt yhtään radioaktiivisten tuotteiden mainosta. Siksi käytän nyt poikkeuksellisesti tämän jutun yhteydessä muualta napattuja kuvia. Voit lukea lisää Radium-tytöistä englanninkielisestä artikkelista Messy Nessyssä. Sattumoisin myös Yle julkaisi ihan juuri jutun radium-vedestä, sen voi lukea täällä.

inenglish

In modern days it’s hard to believe that radioactivity was fashionable thing in the past. When we know what it does to most living things, it feels quite horrid to think that radioactive material was used in drinking water, cosmetics etc. Especially in 1910-30 it was most fashionable thing to use radioactive products, it was such new thing and people didn’t know about the danger. Radium water was popular health drink, even though long term affects were quite the opposite. You might remember that I wrote about our Sparklets soda siphon recently. In England they used to sell special Radon cartridges in the 20’s and 30’s for the Sparklets siphons. So people could make their own radioactive “health” water. There was also atleast one company in Finland manufacturing radium water, located quite close to our current neighbourhood. And a spa in Loviisa was marketing radium baths. Couple years ago I saw porcelain cap for radium water bottle at Oksala farm, but I just thought it couldn’t have contained real radium. Well, I was wrong.

Radioactive materials used in consumer products were uranium, thorium and radium. In cosmetics there was radium in pretty much everything from face creams to lipstick and toothpaste. Self-illuminating substance created lovely glow on the skin and teeth. Clothes and wraps, treated with radium, were used to “cure” rheumatism. Radium tablets were prescribed for those with bad nerves. It was assumably miracle cure for everything. And in some cases it was, for example in small doses it could kill cancer cells. Thankfully most of those products were so expensive that atleast here in Finland the casualties of radiation poisoning were quite low. And not all products which used radium as marketing ploy actually had anything radioactive in them, thankfully.

America was shocked in the 20’s and 30’s about a case with women know as Radium girls. US. Radium Corporation was the manufacturer of self-luminous clocks for soldiers in WW1. To supply for the demand, they hired quite a bunch of young women. New self-luminous paint was made of radium, but workers were told it was totally harmless. Workers got paid by the amount of clock dials they painted per day, and they were told to lick the brush to keep it pointy and sharp for best results. While doing that they consumed some amounts of radium every day. Several years later they got sick. It was a big scandal and caused law suite. In the end Radium girls won, but only two years after the last of them was already dead of radium poisoning. This unfortunate case however, helped to develop better work protection and safety gear. Even though company continued using radioactive paint, after this none of the workers got sick from radiation.

Around the same time than the Radium girs case, there was another radium-related death. Well-known American ladies man and amateur golfer Eben Byers started drinking Radithor-water according to his doctors recommendation, for pain treatment after small injury. He drank about 2-3 bottles per day for about five years, untill his death of sever radium poisoning in 1932. I won’t describe what kind of symptoms he had, but it was not pretty. These two events were widely reported in the news and that helped audience to receive more information of the dangers of radium and radiation.

Radioactivity – type of ionizing radiation, harmfull to most living things, causes cancer and other ilnesses. Radiactive radiation was found in 1896 and at first it was considered harmless and even usefull and healthy. Scientists learned the dangers pretty soon, but it was still falsely advertised good and even medicinal thing.
Radium – radioactive element, found by  Marie & Pierre Curie in 1898, silvery white soft meta, which was used for example to self-luminous paint. It decays into radon. Soon after the discovery radium became popular “additive” to cosmetics and even food. It’s especially harmfull to humans because it’s “relative” to calsium and can accumulate in bones.
Thorium – radioactive element, found by Swedish chemist Berzelius, who named it after God of thunder, Thor.
Uranium – radioactive element and toxic heavy metal. German pharmacist and chemist Martin Klaproth is considered the finder, in the 1780’s. Henri Becquerel realized it was radioactive in 1896. Uranium decays into radium.

Even though I have been collecting old magazines, I wasn’t able to find any ads for radioactive products. That’s why I’m exceptionally using borrowed pictures on this article. You can read more about Radium girls in Messy Nessy.

thorad

Pic from Messy nessy

lipstickradium

Pic from Messy nessy

18n4hn8fv1okcjpg

Pic from io9

radiumvitalizer

Pic from Orau.org

3 Comments

 1. Hehkuvainen says:

  Kehitys kehittyy – eli aina opitaan jotain uutta aineista ja niiden vaikutuksista. On hauskaa naureskella vanhoille käsityksille, vaikkei saisi nauraa kun ajattelee mitä kaikkea kamalaa tietämättömyys on saanut aikaan.

 2. Pistää myös miettimään, että mikähän meidän ajassamme lie sellaista, jota sitten joskus päivitellään.

  1. Rhia says:

   Hehkuvainen – Näin on. Nykytiedon valossa moni asia tuntuu niin naurettavalta että on vaikea käsittää miten sitä ei ole ennen tiedetty tai ymmärretty. Terveyteen vaikuttavat tietysti usein aika järkyttäviä, mutta hyvä sentään että tieto ja taito ja ymmärrys asioista kuitenkin paranee kaiken aikaa.

   Metsäntyttö – Niinhän se tekee, varmasti on paljonkin nykyaikaisia asioita joita sadan vuoden päästä kauhistellaan. Nykyihminen ei pelkää kun ei osaa pelätä. Tosin kyllähän nykyäänkin paljon puhutaan esim erilaisten kemikaalien vaaroista.

Comments are closed.